ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 05137137031-6 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد ،بلوار ابوطالب بين 14 و 16 مراجعه نمایید.