پروازهاي-مشهد نجف مشهد-هواپيمايي معراج / چارتر معراج/نجف با معراج ايرلاين/اخذ ويزاي عراق انفرادي/گروهي/ نجف/ بغداد/چارتر/عراق/هتل/ويزاي عراق/هتل کربلا/هتل/نجف/ويزاي سه ماهه/ متعدده/نجف/ چارتر/مشهد/سفري ديگر/پيشگامان سفري ديگر/